МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

 

Московският културно-делови център “Дом на Москва в София” е организация регистрирана в съответствие с българското законодателство с решение на СГС от 18.02.2005 г.

Целите и задачите на МКДЦ “Дом на Москва в София” са определени с Разпореждане на кмета на Москва от 1 август 2003 година, утвърдено с Постановление на Правителството на Москва. МКДЦ е регистриран като дъщерна организация на Московския Център за Международно Сътрудничество – МЦМС.  Дейността на Дома на Москва в София, както и тази на създадените Домове на Москва в редица други страни в Европа се ръководи от Департамента за Международни връзки на гр.Москва.

Създаването на “Дома на Москва в София” е резултат на дългогодишните приятелски и плодотворни връзки между Московското кметство и Софийската община.

Сградата, в която днес е разположен Московският културно-делови център “Дом на Москва в София” е тясно свързана с традиционното българо-руско приятелство и сътрудничество още от годините непосредствено след Освобождението на България от турско иго. Зданието е построено преди повече от 120 години. Основите му са заложени на 20 април 1880г. Това е третата по значимост сграда, построена в София след Освобождението. Външният и вид е в характерния за края на XIX в. архитектурен стил, а интериора на сградата е уникален. Зданието е регистрирано като ценен архитектурен паметник от национално значение.

В края на XIX в. в тази сграда е била разположена първата Руска императорска дипломатическа служба(руско консулство). От 1917г. до 1976г., с кратки прекъсвания, това е била представителната сграда на Съветското посолство в София.

През 2003г. в дните на честване на 125 годишнината от Освобождението на България бе посетена от Президента на Р.Ф. – Владимир Путин.

Днес в ремонтираната сграда са създадени чудесни условия за провеждане на всестранна дейност. На първия етаж се намират 17 просторни помещения, пригодени за бизнес офиси и за провеждане на бизнес срещи, а на втория етаж, са разположени 5 зали, които се използват за семинари, конференции, тържествени приеми и чествания.

 

 

В съответствие с документа за създаването му Дома на Москва в София има за своя основна задача да осигурява ефективно сътрудничество между органите на изпълнителната власт на град Москва и организациите и предприятията на града с партньорите им в София и България в икономическата, научно-техническата, културната и хуманитарната сфера.

Втора немаловажна задача в дейността на Дома на Москва в София е поддръжката на руските съотечественици в България. Важна задача на МКДЦ в тази област е да създава условия за подобряване на дейността им, на сътрудничеството между тях и да съдейства за тяхното единение. За да се подпомага взаимодействието и сътрудничеството между отделните организации към Дома на Москва е създаден и работи Координационен съвет на организациите на съотечествениците.

Домът на Москва провежда своята дейност в тясно сътрудничество и координация с Посолството на Русия, консулството, Руския културно-информационен център в София и другите представителни структури на Руската Федерация.

При осъществяване на дейността си Дома на Москва в София работи в тясно сътрудничество с органите на изпълнителната власт на гр. София (кметството на София), с отделни министерства и техните подразделения и с органите на местната изпълнителна власт в страната.

От голямо значение и важност за дейността на Дома на Москва е сътрудничеството и взаимодействието с българските обществени организации, които имат за задача развитието и укрепването на всестранните отношения на България с Русия и приятелството между народите на Русия с българския народ. За повишаване на ефекта от сътрудничеството и с цел да се подготвят и провеждат ефективни съвместни мероприятия към МКДЦ е сформиран Обществен съвет, в който участват представители на ръководствата на тези организации.

 

Материално-техническа база на Дома на Москва.

Сградата на Дома разполага със следните по-важни възможности:

 

  • Информационно – делови център – Обзаведен е с мощна компютърна система и отлична презентационна техника с която се осигурява всестранна информация за Москва, нейната икономика, научния и производствен потенциал на Московските обединения, предприятия, институти и за техните възможности, достижения и продукция.

  • Зали за провеждане на обществени и културни мероприятия, научно-технически семинари, срещи и обсъждания около кръглата маса, тържествени събрания и чествания.

     

    Поради уникалното си оформление, залите на ІІ етаж на Дома на Москва са подходящи и за провеждане на официални и представителни мероприятия. Те могат да се предоставят за ползване и на външни организации срещу наем.

 

  • Зала за работа със съотечествениците, в която са създадени условия за провеждане на срещи и заседания на техните ръководства, ползване на книжния фонд, фонотека и видеотека, интернет връзка и приемане на радио и телевизионни програми на руски език, излъчвани в ефира.