МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата

Съдействие при организация и провеждане на семинари

imageВ рамките на Националната изложба на Русия, състояла се от 8 до 12 октомври в София, със съдействието на “Дом на Москва в София” и при голям интерес от българска страна бяха проведени семинарите “Най нови разработки на руските организации в областта на нанотехнологиите и наноматериалите” и “Прогресивни научни разработки в развитието на медицинската промишленост на Русия”. В докладите си руските учени и специалисти представиха своите последни достижения. Дом на Москва в София оказа също така цялостно съдействие при представянето на изложбата на Федералната Агенция за наука и иновации.