МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата

Полезни връзки

Правителство на град Москва
Правителство на град Москва
www.mos.ru
Правителство на град Москва, международни и външноикономически връзки
Правителство на град Москва, международни и външноикономически връзки
www.moskvaimir.mos.ru
Московски център за международно сътрудничество
Московски център за международно сътрудничество
www.mcms.ru
Московски дом на съотечественика
Московски дом на съотечественика
www.mosds.ru
Посолство на Руската Федерация в Република България
Посолство на Руската Федерация в Република България
www.russia.bg
Руски културно-информационен център в София
Руски културно-информационен център в София
www.rkic-bg.com
Московска търговско- промишлена палата
Московска търговско- промишлена палата
www.mtpp.org
Търговско-промишлена палата на Руската Федерация
Търговско-промишлена палата на Руската Федерация
www.tpprf.ru
Московски търгове - бюлетин
Московски търгове - бюлетин
www.e-torgi.ru
Малкия бизнес на Москва
Малкия бизнес на Москва
www.mbm.ru
Кооперативна платформа
"Кооперативна платформа"
www.tech-atlas.net
Посолство на Република България в Русия
Посолство на Република България в Русия
www.bolgaria.ru
Информационен център на Правителството на Москва
Информационен център на Правителството на Москва
www.mosinform.ru
Московско агентство за поддръжка на износа и инвестициите (МАПЭИ)
Московско агентство за поддръжка на износа и инвестициите (МАПЭИ)
www.miepa.org
Департамент за наука и промишлена политика на град Москва
Департамент за наука и промишлена политика на град Москва
http://dnpp.mos.ru
Карта на стоките (Product Map)
Карта на стоките (Product Map)
www.p-maps.org
Търговска карта (Trade Map)
Търговска карта (Trade Map)
www.trademap.org
Карта на пазара (Access Market Map)
Карта на пазара (Access Market Map)
www.macmap.org
Карта на страните по света (Country Map)
Карта на страните по света (Country Map)
www.intracen.org/countries
Инвестиционен портал на Москва
Инвестиционен портал на Москва
http://moscow.investway.info
Информационна система за търсене Експортни възможности на Русия
Информационна система за търсене "Експортни възможности на Русия"
www.exportsupport.ru
Конкурентна политика на Москва
Конкурентна политика на Москва
www.tender.mos.ru
Технопарк Сапфир
Технопарк Сапфир
www.techno-park-sapfir.ru
Промишленост на Москва
Промишленост на Москва
http://tump.dnpp.dep.mos.ru/tump/index.jsp

Информационна система "Стоки и услуги на московските промишлени предприятия" (база данни).

Информационна мрежа за подпомагане на деловото сътрудничество
Информационна мрежа за подпомагане на деловото сътрудничество
http://marketcenter.ru

Система межрегионални маркетингови центрове (База данни. Регистър на конкурентни малки и средни предприятия на град Москва).