МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата

Колектив на МКДЦБорис Громов - Директор
тел.: (+359 2) 937 99 22
факс: (+359 2) 937 99 23
E-mail: dmsof@mail.ru


Марина Точева - Организатор мероприятия
Тел.: (+359 2) 937 99 27
Факс: (+359 2) 937 99 23
E-mail: dmsof@mail.ru


Янка Грозданова - Главен счетоводител
тел.: (+359 2) 937 99 26
факс: (+359 2) 937 99 23


Косто Костов - Технически сътрудник
тел.: (+359 2) 937 99 28