МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
 • Moscow International Portal

 • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
 • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

Една от основните задачи на дейността на Дома на Москва в София е работата със сънародниците. Правителството на Москва провежда целенасочена работа по реализацията на държавната политика на Руската Федерация, свързана с подкрепата на сънародниците зад граница и със защита на правата им. Правителството на Москва активно подкрепи създаването на първото в историята световно обединение на сънародниците – Международния Съвет на Руските Сънародници (МСРС) (www.msrs.ru). С подкрепата на Департамента по международни връзки на град Москва и Московския Дом на Съотечественика (www.mosds.ru) Домът на Москва в София работи по създаването на условия за обединението на руската диаспора в България с цел максимална защита на техните права и интереси.

На консулски отчет в Посолството на Руската Федерация в София и генералните консулства във Варна и Русе се водят повече от 25 хиляди сънародници. Част от тях са обединени в организации.

Федерация „Съюз на съотечествениците“
Тази организация е най-многочислената в България и обединява в днешно време 35 клуба, действащи на територията на градовете в страната. Федерацията осъществява културно-просветителска дейност в областта на руския език и култура, провежда мониторинг върху преподаването на руски език в страната, помага на възрастните и на ветераните от войната.

Председател на Федерация „Съюз на съотечествениците“ е г-жа Марина Дадикозян

адрес: 1113 София, ул. „Н. Мирчев“ 35
тел./факс: (+359 2) 9631317
мобилен: (+359 2) 887 906354 – Марина Дадикозян
e-mail: fss-bulgaria@mail.ru

Състав на УС на Федерация „Съюз на съотечествениците“:

 1. Марина Дадикозян – Председател на Федерацията и председател на Руски клуб – гр. Хасково
 2. Любов Сосновская – Зам.-председател на Федерацията и председател на Руски клуб „Встреча“ – гр. Перник
 3. Марина Шуманова – Зам.-председател на Федерацията и председател на Руски клуб „Малахит“ – гр. Самоков
 4. Светлана Бейдова – Председател на Руски клуб „Восход“ – гр. Плевен
 5. Надежда Иванова – Председател на Руски клуб – гр. Ямбол

Клубове на Федерацията „Съюз на съотечествениците“:

 1. Бургас
  8000, пл.Тройка, ДК НХК, офис71,
  Клуб“Русь“
  Председател – Татяна Липова
  тел.: 056/ 68-37-37 дом.
  моб.: 0886753104
  e-mail: Lipova.Tatiyana@neftochim.bg
 2. Бяла Слатина
  3200, Квартал 88, бл.3, ет. 1, ап.3
  Председател Татяна Иванова
  тел.: 0888 211 417
  e-mail: koe89mt@mail.ru
 3. Варна
  9021, ул.“Македония“ 83,ап.7,
  „Россияне 21 век“
  Председател – Михаил Агабабян
  тел: 052/61-20-20
  моб. 088 8867083; e-mail: mikael@abv.bg
  Зам.председател – Юрий Леонтьев
  тел. 052/ 64-14-81
  моб.:0899/ 438 852
  e-mail: svetlana19792000@mail.ru
 4. Велинград
  4600, ул.“Белмекен“ № 4,
  Сдружение „Славяне“
  Председател -Марина Чолакова
  тел.: 0889 007 184
 5. Видин
  3700, ул.“Цар Иван Срацимир“, № 2.
  Председател – Марина Иванчева
  тел.: 094/ 60-69-90 д.; 094/ 600 912 сл.
  Зам.Председател- Юлия Таран
  моб.:- 0899818584
  e-mail: juliataran@yahoo.com
 6. Враца
  3000, ул.“Васил Кънчов“ №6, вх.Б, ап.30,
  Клуб „Вестител“
  Председател – Людмила Илинична Славская
  тел.: 092/ 64 57 67д., 62-74-09 сл.
  e-mail: tamara_an@rambler.ru
 7. Велико Търново
  5000, ул. Цветарска, 13.б, ап.1,
  Руски клуб “ Вместе“
  Председател Светлана Шандрова
  тел.: 062 – 36451
  моб.: 0887947599
  e-mail: svetlana_vt@abv.bg
 8. Димитровград
  6400, ул. Гроссето, №9, ет.2, ап.4
  Руски клуб „Надежда“
  Председател – Господинова Ольга
  тел.: 0391-64505, 6-27-40 д.
  моб.: 0888692564
  e-mail: olya_gospodinova@abv.bg
 9. Карлово
  4300, ул. „Парчевич“,№ 37, вх. А, ап. 9,
  Председател – Виктория Эрзеткулиевна Манолова
  тел.: 0335/ дом. 9-18-89
  моб.: 0886403590
  e-mail: vicivif@abv.bg
 10. Кърджали
  6600, кв. „Веселчане“, бл.10, ап. 1,
  Общество „Руски клуб“
  Председател – Тамара Ивановна Димитрова
  тел.: 0361/ 6-40-39 сл., д. 2 97 73
  моб.: 0888 753957
  e-mail: sedemdnikj@abv.bg
 11. Монтана
  3400, жк Младост 1, бл.5, вх.Г, ет.8, ап.32
  Председател – Светлана Кузманова
  моб.: 0887 465505
  Зам. Председател – Ирина Миланова-
  моб.: 0888 899817
 12. Мездра
  9100 ул. Пейо Яворов, бл. 5,ап.6, вх.А
  Руски клуб „Росиянка“
  Председател: Вера Павловна Кръстева
  тел: 0910/ 72-50 дом.
 13. Плевен
  5802, ж.к. Сторгозия, бл. 19 „а“, ап. 16,
  Общество „Восход“
  Председател – Светлана Бейдова
  тел.: 064/ 85 00 22 д.; сл.064-802456
  моб.: 0889751804
  e-mail: voshod@mail.bg
 14. Пловдив
  4023, ЖР Тракия, бл.267, вх.Б, ап.6
  Председател – Ольга Атанасова
  тел.: 032/ 68-76-65
  моб.: 088 8431852
  e-mail: оlga.atanasova@mail.ru
 15. Перник
  2300, пл.“Кракра Пернишки“,бл.10, ап.14,
  Клуб“Встреча“
  Председател – Любовь Сосновска
  тел.: 076/ 2 65 51 д.
  моб.: – 0898658142
  тел./факс: 02 9633504
  Людмила Стойкова -зам. Председ. 076-737-87
  моб.: 088 8750964
 16. Павликени
  5200, ул. Гоце Делчев,23
  Председател Нина Александрова
  тел.: 0610 – 7910 дом., 559-23 cл.
  моб.: 0885 738 876
  e-mail: ninagera@mail.ru
 17. Петрич
  Председател- Иван Петров
  моб.: 0888635527
  Зам. Председател – Татьяна Йовчева
  тел.: 0745- 6-06-02
  факс: – 0745- 60-600 за Е. Сиделникова
  e-mail : fen_1989@abv.bg
 18. Разград
  7200, жк Лудогорие, бл.5, ап.75
  Клуб „Земляки“, Председател – Татяна Стоянова
  тел. 084-4-25-42
 19. Русе
  7000, ул.“Cтудентска, 10,
  СОУЕЕ „Свети Константин – Кирил
  философ“ Общество“Руски клуб“-Русе
  Председател Мавлюха Станчева
  тел.: 082/ 24 941 д.
  моб.: 0885 80 40 65
  e-mail: antoan_1993@abv.bg
 20. Силистра
  7500, бул.“Македония“, 173-5,
  Общество „Руски клуб“
  Председател – Тамара Коларова
  тел.: 086/ 83 05 43 д., 816 252 cл.
  моб.: 0886/784 943
  e-mail: rusclub_ss@bitex.bg
 21. Сливен
  8800, Дружба, бл.39,вх.А,ап.9
  Председател – Павлова Тамара Ивановна
  тел.: 044/ 8 15 82
  e-mail: pavlova_t@abv..bg
 22. Смолян
  4700, ул. „Полковник Серафимов“ №1
  Председател – Валентина Мелемова
  тел.: 0301/ 65 888 сл.
  моб.: 0888992195
 23. София
  Руски клуб“Приятели“
  Председател – Ирина Александровна Кръстева
  тел.: 02/ 955 02 89
  моб.: 0887/ 683 014
  e-mail: irinakris1@abv.bg
 24. София
  Руски лицей
  Директор – Любов Ивановна Гезенко-Берова
  тел.: 0888 278482 д. 02/889-69-44;
  e-mail: russiancollege@abv.bg
 25. Стара Загора
  6000, ул.Иван Вазов, № 9, вх.В, ап.21,
  Общество „Руски клуб“
  Председател – Марина Дмитриевна Владимирова
  тел.: 042/648-779 д., 610-701 cл.
  моб.: 0885 395 956
  e-mail: marinavladimirova@hotmail.com
 26. Самоков
  2000 Самоков, ул. Витоша, 2, ап.10
  Руски клуб – Смолян
  Председател – Марина Шуманова
  тел.: 0722 – 66 124
  моб.: 0897930272
  e-mail: vrusha_05@mail.ru
 27. Трявна
  5350, ул.“П. Генчев“ – 1б,
  Общество „Руски клуб“
  Председател – Лидия Шереметева
  тел.: 02/ 98 98 494 д.
  моб.: 0888б 399 747
  e-mail: lheremeteva@mail.ru, natali_65@abv.bg
 28. Търговище
  7700,ж.к.“Запад-2″, бл.41, вх. Б, ап.10,
  Общество „Березка“
  Председател – Виктория Викторовна Косева
  тел.: 0601/ 2- 40-74
  факс: 0601/ 6-26-83
  моб.: 0888 930 625
  e-mail: viktorovna@abv.bg
 29. Хасково
  6300,бул. „Раковски“, бл. 25, ап. 36,
  Общество „Руски клуб“
  Председател – Марина Дадикозян
  моб.: 0887 906 354
  e-mail: marinadad@mail.ru
  Зам.председател – Татяна Илиева
  моб.: 0899 272 328
 30. Шумен
  9700, ул.“Цар Освободител“ 150,
  Клуб „Славяни-2000“
  Председател – Тамара Федоровна Стилянова
  тел.: 054/ 830-906 д., 800016 cл.
  моб.: 088 446 019
  e-mail: klubslavyane2000shumen@dir.bg
 31. Ямбол
  8600, ул.Е.Янкова, бл.13, ап.9,
  Общество „Руски клуб – съотечественик“
  Председател – Надежда Викторовна Иванова
  тел.: 046/ 66-67-58
  моб.: 0888 67 20 83
  e-mail: tranquil_emotion@abv.bg
 32. Дупница
  Председател – Ольга Петрова
  мoб.: 0899 387 180
 33. Свиленград
  Председател – Галина Никифорова
  моб.: 0889 513 638
 34. Ловеч
  Председатель – Александра Георгиева
  моб.: 0887 536 732

Форум на Руските съотечественици
Обединява организации, които работят за популяризирането на руската култура, руския език и литература.

Съпредседатели на „Форума на Руските съотечественици“ са Ованес Мелик-Пашаев, Валерий Власов и Виктория Богданска

адрес: 1164 София ул.“Крум Попов“ 1
тел.: (+359 2) 9654102
тел.: (+359 2) 9654109
e-mail: omp@jvl-bg.com, bkmp@jvl-bg.com

Координационен съвет на организациите на гражданите с руски произход в България
В неговия състав влизат 7 организации. Основна насока в дейността на тази организация е запазването на руския език, култура, исторически ценности и връзки с Родината.

Ръководител Леонид Ходкевич
Зам. ръководител Олга Захариева

мобилен: (+359 ) 898 674468
e-mail: ruski_dom@mail.bg

Сдружение „Руски клуб“
В това сдружение участват живеещи в София сънародници и ветерани от Втората Световна Война. Сдруженито провежда културно-просветителска дейност, активно развива художествена самодейност.

Председател Нонна Дикова

тел.: (+359 2) 8698602
факс: (+359 2) 8690354
e-mail: rusclub.dikova@mail.ru

Съюз на руските инвалиди в България
Основната цел на съюза е оказването на морална и материална помощ на болните и възрастни сънародници, а също така поддържането в добър вид на местата, в които са погребани руски воини и на паметниците на руската култура в България.

Председател на „Съюза на руските инвалиди в България“ – Владимир Гаристов

тел.: (+359 2) 8773873
мобилен: (+359 ) 885 822045
e-mail: garistov@mail.ru

Руски Академичен Съюз в България
Този съюз обединява руските учени, които живеят в България.

Председател Сергей Рожков

адрес: 1407 София, ул. Т.Търновски 54
тел.: (+359 2) 9656065
факс: (+359 2) 9656070
e-mail: rasb@mail.ru

МКДЦ „Дом на Москва в София“ активно сътрудничи с организациите на съотечествениците в България и подпомага тяхната дейност.

На организациите на сънародниците е предоставена възможност за участие в обсъждането на плана на мероприятията на Дома на Москва за работа със сънародниците.

Между организациите на сънародниците са постигнати прозрачност и конструктивен диалог при обсъждането на заявките им за финансиране на различни мероприятия. Всяка организация има възможност да се запознае с предложенията на другите организации и да предложи свои идеи по мероприятията.

С цел да се подобрят условията за дейността на сънародниците и работата с организациите на сънародниците през 2006 година в „Дома на Москва в София“ беше определена отделна стая, която бе мебелирана и оборудвана с техника. Стаята за работа със сънародниците се предоставя за провеждане на заседания на ръководствата на организациите на сънародниците. По заявка от организациите на сънародниците Домът на Москва, също така, предоставя конферентната зала за провеждане на мероприятия.

Сънародниците активно участват в мероприятията, привеждани от Дома на Москва в София. Домът на Москва в София редовно кани всички организации на сънародниците да участват в мероприятия като: чествания на важни дати (особено такива като Денят на Победата, Денят на Русия, Денят на гр. Москва). Специално за тях се провеждат новогодишни срещи, в чиято подготовка и провеждане участват всички организации на сънародниците. За Деня на Победата на ветераните от Великата Отечествена Война се предоставя материална помощ, чрез Дома на Москва в София в Москва на лечение се изпращат нуждаещите се сънародници.

Изпълнявайки решение на Всенародния Конгрес на съотечествениците, живеещи зад граница (състоял се в Санкт Петербург през октомври 2006 година), през март 2007 година със съдействието на Посолството на Руската Федерация в България бе учреден „Координационен съвет на организациите на съотечествениците в България“. Съветът е орган, консолидиращ и представляващ интересите на всички руски съотечественици, живеещи в България, координира дейността на организациите на съотечествениците, за да се избегнат дублиране и липса на съгласуване при реализацията на техните проекти и програми.

Според решението на Учредителната конференция от 17 март 2007 година в състава на Координационния съвет влизат 9 члена, разпределени по квоти, пропорционално на числения състав на организациите, а именно:

 • от Федерация „Съюз на съотечествениците“ – 4 члена
 • от „Форума на руските съотечественици“ – 2 члена
 • от „Координационния съвет на гражданите с руски произход“ – 1 член
 • а също така представителят на България в Управлението на МСРС – Сергей Рожков и Настоятеля на Подворието на Руската Православна Църква в София.

За председател на Координационния съвет на учредителната конференция беше избрана Марина Дадикозян

За контакти:
тел./факс: (+359 2) 9631317
мобилен: (+359) 88 7906354
e-mail: kss-bulgaria@mail.ru

Предстои допълване на информацията по този раздел. Ще се радваме да си сътрудничим с организациите на сънародниците в България при получаването на по-подробна и актуална информация за организациите им.