МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

За контакти

Карта

България, гр. София 1000, ул.Раковски N92
тел.: (+359 2) 9379922
тел.: (+359 2) 9817845
факс: (+359 2) 9379923
e-mail: dmsof@mail.ru

Отвори плана на град София www.bgmaps.com