МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

Полезни връзки

Правителство на град Москва

Правителство на град Москва
www.mos.ru

Правителство на град Москва, международни и външноикономически връзки

Правителство на град Москва, международни и външноикономически връзки
www.moskvaimir.mos.ru

Московски център за международно сътрудничество

Московски център за международно сътрудничество
www.mcms.ru

Московски дом на съотечественика

Московски дом на съотечественика
www.mosds.ru

Посолство на Руската Федерация в Република България

Посолство на Руската Федерация в Република България
www.russia.bg

Руски културно-информационен център в София

Руски културно-информационен център в София
www.rkic-bg.com

Московска търговско- промишлена палата

Московска търговско- промишлена палата
www.mtpp.org

Търговско-промишлена палата на Руската Федерация

Търговско-промишлена палата на Руската Федерация
www.tpprf.ru

Московски търгове - бюлетин

Московски търгове – бюлетин
www.e-torgi.ru

Малкия бизнес на Москва

Малкия бизнес на Москва
www.mbm.ru

Кооперативна платформа

„Кооперативна платформа“
www.tech-atlas.net

Посолство на Република България в Русия

Посолство на Република България в Русия
www.bolgaria.ru

Информационен център на Правителството на Москва

Информационен център на Правителството на Москва
www.mosinform.ru

Московско агентство за поддръжка на износа и инвестициите (МАПЭИ)

Московско агентство за поддръжка на износа и инвестициите (МАПЭИ)
www.miepa.org

Департамент за наука и промишлена политика на град Москва

Департамент за наука и промишлена политика на град Москва
http://dnpp.mos.ru

Карта на стоките (Product Map)

Карта на стоките (Product Map)
www.p-maps.org

Търговска карта (Trade Map)

Търговска карта (Trade Map)
www.trademap.org

Карта на пазара (Access Market Map)

Карта на пазара (Access Market Map)
www.macmap.org

Карта на страните по света (Country Map)

Карта на страните по света (Country Map)
www.intracen.org/countries

Инвестиционен портал на Москва

Инвестиционен портал на Москва
http://moscow.investway.info

Информационна система за търсене Експортни възможности на Русия

Информационна система за търсене „Експортни възможности на Русия“
www.exportsupport.ru

Конкурентна политика на Москва

Конкурентна политика на Москва
www.tender.mos.ru

Технопарк Сапфир

Технопарк Сапфир
www.techno-park-sapfir.ru

Промишленост на Москва

Промишленост на Москва
http://tump.dnpp.dep.mos.ru/tump/index.jsp

Информационна система „Стоки и услуги на московските промишлени предприятия“ (база данни).

Информационна мрежа за подпомагане на деловото сътрудничество

Информационна мрежа за подпомагане на деловото сътрудничество
http://marketcenter.ru

Система межрегионални маркетингови центрове (База данни. Регистър на конкурентни малки и средни предприятия на град Москва).