МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
 • Moscow International Portal

 • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
 • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

„ДОМОВЕ НА МОСКВА“ ЗАД ГРАНИЦА

Основни принципи за създаване и управление на Домовете на Москва зад граница:

Създаването на нови и преобразуването на действащи различни структури на град Москва зад граница под общото име „Дом на Москва“ се осъществява по следните принципи и методика:

 • Домовете на Москва се създават с цел осигуряване на ефективно сътрудничество между органите на изпълнителната власт на града и организациите и предприятията на Москва с чуждестранни партньори в икономическата, научно-техническата, културната и хуманитарна сфери. Една от основните цели на дейността им е поддръжка на съотечествениците зад граница.

 • Основен критерий за целесъобразността на откриването на Домове на Москва е взаимният интерес на страните в развитието и разширяването на делови партньорски отношения.

 • Домовете на Москва се създават съгласно решението на Правителството на Москва, като правило на основата на договори с чуждестранни партньори.

 • Общото управление на дейността на Домовете на Москва зад граница се извършва от Заместник -кмета на Москва, отговарящ за международните връзки.

 • Координацията на дейността на Домовете на Москва е възложена на Департамента за международни връзки на град Москва съответно с Положенията за Департамента.

 • „Дом на Москва“ е организация, която извършва разнообразна дейност.

 • Издръжката на Домовете на Москва се осъществява като правило на принципа на самоиздръжката за сметка на доходите, получени от търговската дейност на Дома на Москва.

 • Управлението на Домовете на Москва се осъществява от подведомственото на Департамента за Международни връзки на град Москва Държавно унитарно предприятие „Московски център за международно сътрудничество“.

 • Домовете на Москва получават правото на директно осъществяване на контакти с органите на изпълнителната власт на съответния град.

 • Директорите на Домовете на Москва координират дейността си с посолствата, консулствата и търговските представителства на Руската Федерация зад граница.

Основни дейности на Домовете на Москва

 1. Съдействие при реализацията на програми за сътрудничество на Москва с чуждестранни партньори
  Домовете на Москва участват при реализацията на програми за сътрудничество на Москва с чуждестранни партньори, оказват съдействие при установяването на контакти между общините, при изпълнението на задълженията на Москва в рамките на сключени съглашения и програми между Москва и съответните чуждестранни партньори, при провеждането на двустранни акции и при реализацията на проекти.

 2. Поддръжка на руските съотечественици зад граница
  Домовете на Москва си сътрудничат тясно с организациите на съотечествениците зад граница, съдействат при всестранното участие на обществените, културни, научни, делови и други обединения на съотечествениците зад граница и техните представители, при реализацията на мероприятия и комплексни целеви програми за поддръжка на съотечествениците зад граница, които са приети от Правителството на Москва.

 3. Стимулиране на реализацията на московски стоки и услуги на външните пазари
  Домовете на Москва осъществяват търсене на потребители на конкурентноспособната продукция на московските експортни предприятия, съдействат на московските предприятия и организации в експортната им дейност в съответствие с интересите на града. Департаментът за международни връзки на град Москва съвместно с други органи на изпълнителната власт и организации на града осигуряват на Домовете на Москва информация за експортната продукция и съдействат при провеждането в базите на Домовете на Москва на изложби на московските предприятия.

 4. Привличане на чуждестранни инвестиции
  Домовете на Москва осигуряват подбор на инвеститори за разработваните от града конкретни проекти (строителство, промишленост, жилищно-комунално стопанство и др.), а също така внасят за разглеждане и разработване от подразделенията на Правителствата на Москва проекти, предлагани от чуждестранни инвеститори. Департаментът за международни връзки на град Москва съвместно с други органи на изпълнителната власт и организации на града редовно информират Домовете на Москва по въпроси свързани с възможностите за инвестиция в Москва, разработват постъпващите от Домовете на Москва предложения, организират презентации на възможностите за инвестиции в града.

 5. Консултационна и информационно-аналитична дейност
  Домовете на Москва информират чуждестранните делови кръгове за икономическите възможности на Москва, съдействат на московските и чуждестранни компании при установяването на преки контакти.

 6. Културно-хуманитарна и образователна дейност
  Домовете на Москва съдействат при реализацията на културни и хуманитарни програми за сътрудничество на Правителството на Москва с чуждестранни партньори.

Действащи Домове на Москва

 • „Дом на Москва в Рига“(Латвия)
  Генерален директор на Московския културно-делови център „Дом на Москва в Рига“ – Юрий Генрихович Силов
  тел.: (+371) 7039000
  факс: (+371) 7039001
  www.mkdc.lv
  e-mail: mkdc@mkdc.lv

 • „Дом на Москва в Ереван“ (Армения)
  Генерален директор на Московския културно-делови център „Дом на Москва“ в Ереван – Тютюнджан Армине Гургеновна
  тел/факс: 8-10 (37-410) – 51 02 20
  e-mail: mkdc-yerevan@rambler.ru

 • „Дом на Москва в Сухуми“ (Абхазия)
  Генерален директор на Московския културно-делови център „Дом на Москва“ в Сухуми – Попов Вячеслав Владимирович
  e-mail: popovvv@mkdc-sukhum.ru
  Тел.: +7 940 961 92 92

 • „Дом на Москва във Вилнюс“ (Литва)
  Генерален директор на Московския културно-делови център „Дом на Москва“ в Вилнюс – Салий Игорь Владимирович
  Тел.: (495) 265-52-43

 • „Дом на Москва в Бишкек“ (Киргизия)
  Представител на Правителството на Москва в Киргизката Република – Абдыгулов Руслан Анылбекович.
  Киргизка Република, гр. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 17, каб – 27.

  Тел: +996 (312) 576157
  Web: kdc.org.kg
  e-mail: moskow.bishkek@gmail.com

Бъдещи Домове на Москва

 • „Дом на Москва в Ханой“ (Виетнам)

 • „Дом на Москва в Хошимин“ (Виетнам)