МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

Среща с български журналисти, по повод създаване на клуб на журналистите

На 27 февруари в МКДЦ се състоя среща с български журналисти, по повод създаване на клуб на журналистите – приятели на Дома на Москва в София. Директора на МКДЦ запозна журналистите с базата и възможностите на Дома на Москва, с целите и предмета на дейността ни, а също представи основните мероприятия, които ще провеждаме през тази година. Най значимото предстоящо събитие ще са Дните на Москва в София през месец май. Надяваме се, че създадения клуб на журналистите към Дома на Москва ще се разширява и активно ще сътрудничи за по ефективно осведомяване на обществото с дейността на Правителството на Москва и дейността на Дома на Москва в София .