МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

Дни на Москва в София 22-23 май 2008 г.

През тези дни в София се проведоха множество културни прояви и делови срещи. Домът на Москва беше основен организатор и домакин на следните:

– Кръгла маса „Икономическо сътрудничество между Москва и България”, открита официално от кмета на Москва Юрий Лужков. С откриването на кръглата маса в Дома Москва официално стартираха Дните на Москва в София. Към събитието бе проявен изключителен интерес от страна на българските водещи специалисти и медии.

– Изложба „Издателските програми на Москва” и представяне на две от новите им книги: „България в руската поезия” и руския превод на антологията „Лирично прегръдка – български поети за Москва и Русия”. Събитието се превърна в празник за представителите на българската творческа интелигенция, издатели, русофилски организации, сънародници.

– Презентация на туристическите възможности на Москва. Развитието на туризма в град Москва представи Председателя на Комитета по туризъм на Москва Г.В.Антюфеев. Туризма е едно от най-перспективните направления за развитие на връзките между Москва и България. Презентацията посетиха туроператори, туристически агенти и специалисти по туризъм от цяла България.