МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

Видеоконференция Москва – София

Пленарно заседание по програмата на изложбата-семинар „Най-нови разработки на руски и български организации в областта на нанотехнологиите и наноматериалите” в рамките на Годината на България в Русия

29 септември 2009 г. – „Дом на Москва в София”

Видеоконференцията се проведе в рамките на семинара „Най-нови разработки на руски и български организации в областта на нанотехнологиите и наноматериалите” с цел – установяване на преки контакти между учените и специалистите от български и руски фирми, работещи в областта на нанотехнологиите и наноматериалите. Дискутирани бяха темите: международна интеграция в областта на нанотехнологиите, участие в европейските програми за сътрудничество с научни предприятия от Русия, състояние на синтеза на наноструктури в Русия и България, нови технологии и перспективи. Учени от България и Москва ще представят своите най нови разработки, ще бъдат обсъдени възможности за съвместни проекти.

Събитието бе открито от ръководството на двете страни на видеомоста:- Проректора на Московски Институт за Стомана и Сплави (МИСиС) проф.Филонов М.Р. – от Москва и директора на МКДЦ „Дом на Москва в София” – Борис Громов – от София.От българска страна интерес към събитието проявиха не само водещи учени от институти на БАН и преподаватели от ВУЗ, но и представители на фирми, прилагащи съвременните нанотехнологии в производството си. Представените от Москва и София доклади породиха много въпроси и дискусии. Проведената видеоконференция в „Дома на Москва в София” убедително показа високия интерес от страна на българските учени и специалисти към най-новите иновации, а също така и към възстановяване и разширяване на сътрудничеството с московските научни среди и научно-производствени предприятия.