МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

Дарение за Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”

МКДЦ „Дом на Москва в София се присъедини към тържествата по случай 1 Ноември – Деня на народните будители, предоставяйки дарение от над 250 книги на Национална библиотека „Св.Св Кирил и Методий”.

На тържеството, организирано в Дома на Москва в София присъства Ръководството на Националната библиотека, начело с Директора – проф. дфн Боряна Христова, г-жа Анета Дончева – зам.-директор библиотечно дело, Ръководителите на направления и много специалисти, в областта на библиотечното дело.

След като честити празника на народните будители на всички присъстващи и им пожела нови постижения в разпространяването на българската и световна книжни култури, Директорът на Дома на Москва в София – г-н Борис Громов запозна гостите с историята, дейността и целите на Дома.

Отбелязвайки значението на този ден за всички просветни и културни деятели, г-н Громов представи заглавията, които Домът дарява на Националната библиотека, а чрез нея и на 28-те регионални библиотеки в страната.

Дарението включва 3 заглавия: „Лирична прегръдка” – сборник стихове на 155 български поети за Русия и Москва; превода на стихосбирката, със заглавия „Поетите на България за Русия и Москва” и антологията „България в руската поезия” – едно стойностно издание на Правителството на Москва, събрало произведения от времето на руско-турската война 1828 – 1829 г. до края на XX век.

Проф. Христова сърдечно благодари на Ръководството на Дома на Москва в София за изключително ценното за библиотеката и разпространителите на книжовната култура дарение и връчи благодарствена грамота на г-н Борис Громов.