МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

Среща с приятели на МКДЦ “Дом на Москва в София”

На 20 декември в МКДЦ „Дом На Москва в София” се проведе предновогодишна среща с ръководствата на българските обществени организации, работещи за развитието на българо-руските отношения, с партньорите на Дома на Москва в София, които активно се включваха в нашата дейност.

На срещата бяха поканени представители от Федерацията за дружба с народите на Русия и ОНД, Софийската организация за приятелство с народите на Русия и ОНД, движение „Русофили”, Фондация „Устойчиво развитие за България”, Софийска Община, Министерство на културата, Министерство на образованието, обществени и културни деятели, журналисти, писатели.

Директора на Дома на Москва сърдечно поздрави всички поканени, като ги благодари за сътрудничеството и им пожела здраве и весели празници.  Г-н Громов запозна гостите с плановете за предстоящи мероприятия в МКДЦ „Дом на Москва в София”.