МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
  • Moscow International Portal

  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
  • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

Връчване на материална помощ от Правителството на Москва

За връчване на финансова помощ на ветераните от Великата Отечествена война и на съотечественици в тежко финансово положение и за дарение на две плащеници на Руската Църква «Св.Николай» в София от Москва пристигнаха представители на Правителството на Москва: Сергей Картавый – консултант по работа с сънародниците в Департамента за външноикономически и международни връзки на град Москва и представители на Московския Фонд за поддръжка на съотечествениците «Юрий Долгорукий» – Любов Деревянко и Лариса Назаренко.

Връчването на материалната помощ от името на Правителството на Москва се проведе в «Дом на Москва в София» на 19 август. Особено вълнуващо беше личното присъствие на много ветерани, които независимо от горещото време, трудното предвижване и големите разстояние пожелаха лично да дойдат в Дома на Москва в София. Топли приветствени думи към тях изказа директора на Дома на Москва Борис Громов и представителя на Департамента за външноикономически и международни връзки на Москва С.М. Картавий.  Почетен гост на церемонията беше завеждащият на консулския отдел към Посолството РФ в РБ – Артем Барков, който също поздрави ветераните. Всички ветерани заедно с помощите получиха цветя и най-добри пожелания за здраве и благоденствие.

В България понастоящем живеят 70 ветерани от ВОВ. Тези които не успяха да си получат помощите, ще ги получат по-късно от «Дом на Москва в София» или посредством генералните консулства в Варна и Русе.